• Salary: 30,000-50,000 Baht
 • Love cosmetic, skincare and beauty products
 • Digital marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • 5 years experience in planning and development.
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22-35 ปี
 • จบป.ตรี คณะวิชาคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล