• writer
  • copy writer
  • นักเขียน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล