• have experience in Graphic communication design
 • proficiency in using design software
 • have passion for graphic,media and retail

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • ดูแลงานสื่อออนไลน์
 • สามารถขับรถกะบะได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักความก้าวหน้า
 • ท้าทายและกล้าแสดงออก
 • รายได้สูง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

26-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล