• Male or female, aged 35 – 45 years old
  • Bachelor degree in Printing
  • At least 4 years of experience

27-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล