• จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
  • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
  • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

23-Mar-17

 

Applied
  • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล