• สามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีเหตุผลในการทำงาน
  • สามารถเก็บความลับได้ดีและมีจรรยาบรรณ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล