• ปวช-ถึงปริญญาตรี
  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
  • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล