• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
  • มีความรู้ในด้าน MS Office

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor or Master ’s degree in Business Admin
  • Develop Procurement and General Administrative
  • Manage and control corporate assets and office

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล