• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
  • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล