• ปวส. ขึ้นไป / Diploma
 • ทำงานในงานทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรูด้านกฎหมายประกันสังคม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 42-55 years
 • 10 years’ experience in Human Resources
 • Degree in HR, Business or a related field

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
 • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

25-May-17

 

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Able work at Hi-Tech Industrial Estate,Ayutthaya

24-May-17

 

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

23-May-17

 

Applied
 • รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

23-May-17

 

Applied
 • handle in Welfare Management function
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HR work will be advantage

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in recruiting job
 • Screen resumes and interview qualified candidate
 • Good English communication

23-May-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experiences in Compensation
 • Social Security fund
 • Take care of compensation, benefits, personnel

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล