• รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Manager
 • Overall responsibilities in HR functions
 • HRM ,HRD

28-Jul-17

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Human Resources
 • Able to demonstrate problem solving
 • Fresh graduate is encouraged to apply.

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA (English) or BS in any field
 • 0-2 years’ working experience in HRM/HRD
 • Good command of English

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in a HRM for supervisor
 • Solid expertise of HRM system in manufacturing
 • Maintain and plan to set up the policies HRM

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
 • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • HRBP, HRM, HR Operation, COE, HR Management
 • HR leadership that drives execution of HR.

25-Jul-17

 

Applied
 • Strong knowledge of Thai Labor laws.
 • TOEIC Score is 450 up
 • 2 years direct experience in HRD,HRM

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge of Thai Labor laws
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the E&E and HDD industries

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล