• Accountability Manager
 • Food Manufacturing
 • Saraburi

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRBP
 • Strategy
 • Employee Relations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nation Age not over 30 years
 • Experiences in Administration job 1-2 years
 • Knowledge of office management systems

01-Mar-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

01-Mar-17

 

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

01-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male age between 32-37 years old
 • 10 years’ experience in Humans Resources
 • Handling compensation & benefit payment

01-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

28-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

28-Feb-17

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม ระบบงานทั้งหมดใน เฮเว่น แคว รีสอร์ท
 • จัดการระบบงานบริการ งานต้อนรับ โรงแรม
 • บริหารธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท มาอย่างน้อย 3 ปี

28-Feb-17

 

Applied
 • เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ GM มาแล้ว
 • เคยอยู่แวดวงธุรกิจรีสอร์ท

28-Feb-17

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

28-Feb-17

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

28-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

28-Feb-17

 

Applied
 • Experience 10 yrs. in HRM
 • Labour Union and Labour Relations
 • Rule & Regulation/Labor Relation

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for employee relation activities.
 • Knowledge in Thai labor law.
 • Good English communication and computer literacy.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Community Relations
 • Knowledge of government regulations
 • Knowledge of corporate work environments

25-Feb-17

 

Applied
 • to work in big Japanese manufacturing company
 • to work as a HR&GA key parson
 • to learn of Japanese company business

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Assistant Manager
 • At least 10 years experience in HR
 • Labor law, Revenue code and other related

24-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • HRBP, HRM, HR Operation, COE, HR Management
 • HR leadership that drives execution of HR.

24-Feb-17

 

Applied
 • Staff in HR department
 • Hr support fuction
 • Can be locate at Ratchaburi

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล