• นิติกร นักกฎหมาย
  • แรงงานสัมพันธ์
  • ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ -งานด้านบริหารโรงพยาบาล อย่างน้อย1ปี

24-Jul-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ Competency และ KPI
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล