Plant HR Director

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plan and manage the operation relative to HR
 • Ensure that all administration services
 • Develop C&B, recruitment, and training policies

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 15 years broad exp in HR&Admin (manufacturing)
 • Excellent English Communication
 • Active, Good attitude, Good team management

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงานและแรงงานสัมพันธ์

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล
 • หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
 • แผนกบุคคล

23-Mar-17

 

Applied
 • Employee Relationship
 • Good command in English both speaking and writing
 • Activity

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานในฝ่ายบุคคล/ธุรการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของฝ่าย HR

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน / งานเอกสารบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied

Employee Relations Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Employee Relation Manager
 • Company Activity
 • Employee Engagement

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล