• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
 • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านงาน HRM ,HRD และงานแผนกธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO และระบบการพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดอบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมประจำปี
 • จัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Management
 • 1year Employee Relation and Internal Communication
 • Good command in English Communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged between 34-45 years old.
 • At least 7 years’ experience in an HR
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Policy Executive

The Mall Group Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • HR in Develop & Review Policy/Procedure
 • Expert MS-Excel, PowerPoint
 • as HR Generalist is plus

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล