• มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
  • ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล