• รายงานต่อ M.D.
  • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

22-Jul-17

 

Applied
  • HR Manager
  • Overall responsibilities in HR functions
  • HRM ,HRD

21-Jul-17

 

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
  • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล