• Luxury Business
 • Great Career Path
 • Great Oppotunity to grow

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Staff & Administration Officer

JAC AYUTTHAYA

จังหวัดอื่นๆ

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล