• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล