Business Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

  • Great Company
  • Great Location
  • Great Package

22-May-17

 

Applied
  • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
  • บริหารงานโครงการหรือด้านการจัดการอย่างน้อย 10 ปี

19-May-17

 

Applied
  • Website content translation
  • Analyse language specific data
  • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล