Business Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

  • Great Company
  • Great Location
  • Great Package

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
  • บริหารงานโครงการหรือด้านการจัดการอย่างน้อย 10 ปี

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล