• จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม
  • นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • ปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ

21-Jul-17

 

Applied
  • Fluency in English and Thai
  • Multi-tasks and works well under pressure
  • Well organised and productive

19-Jul-17

 

Applied
  • English appreciated. Basic English accepted
  • Must hold at least a Bachelor’s Degree
  • Experience in Accounting or Administration require

15-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล