• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความชำนาญงานเกี่ยวกับงานเอกสาร ทำรายงานประชุม
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือ การจัดการ

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

24-Jun-17

 

Applied
 • 3-4 years experience as PA
 • Live in Phuket
 • The position will be well rewarded

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ years of experience
 • experience working in an international environment
 • salary negotiable (based on experience)

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล