• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการไม่ต่ำ 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านเลขานุการ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ผ่านงาน มาอย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2yrs’ experience working in a secretarial or admin
 • Degree in Business Administration or related field
 • Managing & controlling all administrative tasks

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Support to Corporate team (The Top Management)
 • Assist to Corporate team in tasks assigned
 • Provide secretarial and administrative services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR management
 • Administration
 • General affair

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์
 • มีทักษะสื่อสารการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

22-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

22-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

22-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงเรียนนานาชาติ

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Translation from Japanese-Thai-Japanese
 • To be secretary for Japanese
 • Manage general administrative work

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • จัดระบบงาน เอกสารแม่น

21-Feb-17

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

21-Feb-17

 

Applied
 • Japanese language is a MUST
 • NEGOTIABLE skill is a MUST
 • Knowledge of Purchasing

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท Oil & Gas
 • ประสบการณ์ในด้านการประสานงานต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • Age 25 - 35 years old.
 • 2 - 5 years working in Japanese interpreter
 • Able to speak in English language.

21-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

21-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงเรียนนานาชาติ

21-Feb-17

 

Applied
 • HR & GA
 • HR
 • GA

20-Feb-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • สามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ 1 ปี

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years related working experience
 • Good command in English
 • Contract Condition

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

20-Feb-17

 

Applied
 • จัดตารางเวลางานให้กับผู้บริหารทั้งเรื่องส่วนตัว
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน นอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Business Administration,Hotel Management
 • Must have 3 solid years or more of secretary
 • Good English communication skills

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Bachelor's Degree Administration
 • 2 years’ experience in administrative officer
 • Fluent in spoken and written English language

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • 5 + years working in an admin support function
 • Strong command of spoken/written English.
 • Good organizational and time management skills.

16-Feb-17

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

15-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Prepare Annual Training and Development Plan
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล