• อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
  • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ

27-Apr-17

 

Applied
  • Secretary
  • personal assistant
  • Coordinator

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Executive Secretary/เลขานุการ

KNC TIRE SERVICE CENTER CO.LTD

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • การศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
  • มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องตัว และมีปฏิภาณไหวพริบ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล