• ดูแล รับเรื่องจากคณะกรรมการบริษัท
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
  • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
  • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล