• สรุปการประชุม
 • จัดเตรียมข้อมูลและรายงานที่จำเป็นเพื่อประสานงาน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • ถ้าจบด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • ถ้าจบด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปกรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ทำ

26-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience as Admin
 • Demonstrated ability to work under pressure
 • Fluent in English

26-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

25-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

24-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Mininum 3 yrs experience in PA/Secretary Function
 • Excellent command of written and spoken in English
 • Salary 25K - 35K, 5 working days at Rangsit Office

17-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การจัดส่งเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม โดยจัดตามฝ่าย

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล