• เพชชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management of office matters all over the plant
 • Management and organization of business trips
 • Team player with strong service skills

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล