Accounting Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

21 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Secretary/เลขานุการ

Daorung Travel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล