• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  • สามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ 1 ปี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล