• เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

19-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

19-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Translation from Japanese-Thai-Japanese
 • To be secretary for Japanese
 • Manage general administrative work

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล