• มีไหวพริบ
  • บุคคลิกภาพดี
  • มีความคล่องแคล่ว

27-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Japanease Speaking
  • at least 2 years experienced
  • Good command in English

25-Apr-17

 

Applied
  • งานผู้ช่วยผู้อำนวย/เลขานุการ
  • มีความรู้ด้านโลจิสติกส์
  • งานประสานงาน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล