• จัดทำและดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or equivalent level of degree
 • Experience in insurance industry working
 • At least 3 years experience of selling

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JLPT N2 or higher
 • Also possess good English skill
 • Work with a well-known automotive company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารทางด้านภาษาไทย จีน อังกฤกษในระดับดี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไทย จีน อังกฤษ ได้ดี
 • เงินเดือนตามที่ตกลง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Speak English
 • Age 22-25
 • Bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Secretary & Translator to Team MD
 • Salary : 25000
 • work Mon-Fri 8.30 -17.30

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, Female age 25-30 / Bachelor in any related
 • Experience in HR, Admin, Secretary, Work permit
 • 30,000 - 45,000 THB ++ / Mon- Fri (09:00 - 17:00)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secretary
 • Personal Assistant
 • Administrator

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เป็นเลขาผู้บริหารตามสายงาน
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or above in Business Administration
 • 3 – 5 years experience as Executive Secretary
 • Excellent command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • secretary
 • งานเอกสาร จดรายงานการประชุม
 • งานเลขานุการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience as Secretary or Administrative
 • Responsible for all secretarial duties
 • Responsible for internal procedure enforcement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree business management, secretary
 • 1 year up experience as an administrative
 • Good command of both written and spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ช่วยทำงานด้านเอกสาร ด้านเลขานุการ
 • ช่วยทำงานด้านบุคคล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant to the Representative Office Manager

La Meccanica

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality / 24-30 years old
 • Degree in Business Administration
 • At least 1-3 years of relevant experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 1-3 ปี
 • นัดหมายประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการบริษัทก่อสร้าง
 • จัดพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ของโครงการฯ
 • ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimun 1 year experience as secretary
 • Good English communication
 • Good Computer skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English communication
 • Related to Business Management
 • Good Interpersonal skill, Well organize

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in secretarial functions
 • Excellent english communication skill
 • Experience supporting at executive level

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Personal Assistant to CFO

GroupM

คลองเตย

 • Secretary
 • Personal assistant
 • commercial

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative task
 • English Skill
 • Computer Skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Secretary 1-5 years
 • Good command in English
 • Good communication and interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรม MS Word

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Secretary - Pinkraw [68]

Business Wise Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, Female, age 32 - 44 years
 • Bachelor degree in any fields
 • MBA or oversea graduate is a big plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Female age 22-30, Bachelor in Japanese
 • Fresh also welcome, 3 years’ exp in sales Co
 • Japanese N3-N2 , 30,000 – 45,000 THB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience as a Secretary, Admin
 • Good command of English.
 • Proficient in Microsoft Office.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provides administrative support to the VP
 • 5-10 years of progressively responsible management
 • Excellent oral and written communication skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling all general secretarial & administration
 • Being responsible for schedules, appointments
 • Answering phone calls, providing information

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาไม่จำกัด มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนี้
 • ประสานงานต่างๆ ตามที่มอบหมาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience as a Secretary, Admin.
 • Very good command of English.
 • Proficient in Microsoft Office especially Excel.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Secretary

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, female, age not over 35
 • Degree or higher in Business Administration
 • 1 -5 years experiences as Executive Secretary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • secretary
 • administrative
 • coordinator

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเลขาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Word Excel

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • English skill in Communication level is a must
 • At least 1-2 year experiences in Administration

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with internal function and external
 • 3 years of working experience in secretary
 • Good command of English, Chinese

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N2- N1
 • THB 30,000 - 45,000+++

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความยืดหยุ่น ระเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Admin and Secretary
 • International Company background
 • Good in English MS Office

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age not over 40 years old
 • Exp. in Management Project, Establish New Business
 • Fluent in Japanese & English (N2 up, TOEIC 700 up)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR and GA Admin, Secretary to Top Management
 • Bachelor Degree, 2 years experience
 • Good communication in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin
 • Team Secretary
 • Innovative Project Assistant

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ผู้บริหาร
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เพศหญิง โสด หน้าตา-บุคลิกภาพดี สูง 165 ซม.ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แปลงาน(ภาษาจีน) ร่างจดหมาย ติดต่อสถานฑูต
 • ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก เช่น ฮ่องกง จีน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้บางครั้ง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุงาน  0 - 5 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล