• วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล