• ทำการติดตามทวงถามลูกค้าที่มีการค้างชำระหนี้
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดการค้างชำระหนี้
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามหนี้

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล