• วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  • เครื่องแบบพนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
  • ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่

23-Mar-17

 

Applied
  • ทำการติดตามทวงถามลูกค้าที่มีการค้างชำระหนี้
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดการค้างชำระหนี้
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามหนี้

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล