• ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

16-Jul-17

 

Applied
  • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

16-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล