• Female/Male age 23-30 years old
  • Bachelor’s Degree in Scientific or related field
  • Have experienced in Medical Representative

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เภสัชกร

Utopian Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

  • หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล