• หาลูกค้าจ้างบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร
  • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี แพทย์แผนไทย
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
  • ไม่ระบุเพศ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล