• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

 

Applied
  • ดูแลสต๊อกยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานงาน
  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขั้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป

20-Apr-17

 

Applied
  • ปฏิบัติงานนอกสถานที่กับทีมงานตรวจสุขภาพ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ม.3 ขึ้นไป

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล