• เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
  • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
  • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
  • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
  • Strong interpersonal and communication skills,

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล