• ดูแลสต๊อกยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานงาน
  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขั้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
  • ปฏิบัติงานนอกสถานที่กับทีมงานตรวจสุขภาพ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ม.3 ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 32 - 45 ปี จบ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิยยา/อาหารเสริม 3 ปีขึ้้นไป
  • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล