• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ชอบเรียนรู้พัฒนาตนเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล