• จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
  • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
  • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
  • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
  • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
  • Male or female, ages 25-30 years old
  • Degree in Pharmacy or science-related field
  • Good written and spoken English

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล