• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
  • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
  • มีใบประกอบโรคศิลป์

17-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
  • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล