• Developing and maintaining all raw materials
  • Development of standard/basic new raw materials
  • Raw material specicications

18-Jan-17

 

Applied
  • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล