• มีใบประกอบวิชาชีพ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รังสีเทคนิค
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล