• หญิง อายุ 18 ถึง 23 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักการบริการ

13-Jan-17

 

Applied
  • เสนอขายสินค้าเป็นตัวแทนของบริษัท
  • ออกนอกสถานที่เพื่อทำการขาย
  • ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจรักการขาย

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล