• มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

28-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล