• At least 1 years’ experience in sales field
  • Have own car and driver’s license.
  • Good command in English and computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP/PICs
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือไม่จำเป็น

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล