• จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • Provide post-accident concierge, provide advice
 • establish item damaged, make fair judgement repair
 • arrangement vehicle to garage,delivery post-repair

22-Jun-17

 

Applied
 • Assess Own and Third Party Permeant Damage
 • Theft and Total Loss claim for Bangkok & Upcountry
 • provide list of items to be replaced / repaired

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in insurance function or related
 • Bachelor's Degree in any field, Supervisor
 • Marine Claims, Non-Marine Claims

22-Jun-17

 

Applied
 • Statistic and foreigner issue
 • Handle claim report for client and marketing
 • Bachelor’s Degree

21-Jun-17

 

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing or medical fields
 • Handle fax claim assessment
 • Experience in nursing service or claim assessor

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle claims and respond to inbound enquiries
 • Achieve individual key performance indicators
 • Actively participate in performance reviews

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล