• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในของ บริษัท
  • ชายหรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล