• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • Experience in accounting consolidation
 • Handle tax planning for Thai affiliate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asset Liability Management
 • Master's degree in MIS,MBA,Economics
 • knowledge of compound rate& PV,cash flow calculate

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Having a CPA would be advantage
 • Thai nationality, age 35 - 45 years old

24-Jan-17

 

Applied

Risk Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • risk management
 • credit risk
 • market risk

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีจะได้

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of relevant experience in the legal
 • Able to handle corporate and commercial matters.
 • Good command of spoken & written English.

23-Jan-17

 

Applied

KYC / Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FX Dealer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

23-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

23-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

23-Jan-17

 

Applied
 • Full Time, Permanent
 • Degree
 • Salary provided

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in relevant field
 • Possess Derivatives License is a plus
 • Strong team-working skills, energetic

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

21-Jan-17

 

Applied

Trade Finance Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Consolidate and prepare AOP by plant
 • Update and analyze company financial data
 • Performing project feasibility

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Opportunity to work in long history company
 • Opportunity to work as a M&A specialist
 • Opportunity to work on new set up position

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

19-Jan-17

 

Applied
 • Formulate corporate level strategy align with AEC
 • AEC market investigation
 • Investment banking (M&A)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree or above graduates in finance, engineering
 • Programming skills in VBA is a plus
 • Strong passion for investment and trading

19-Jan-17

 

Applied
 • Graduates in business, finance
 • Good analytical skill
 • Excellent communication and interpersonal skills

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล