• เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
  • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
  • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

21-Mar-17

 

Applied
  • ทุกเพศ
  • มีความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการรมยา
  • มีความเป็นผุ้นำ มีความสมารถด้านการสื่อสาร

03-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล