• วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
  • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล