• ห้องปฏิบัติการเคมี
  • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

26-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  • ประสบการณ์ทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ปี
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล