• Master's Degree or Bachelor's Degree in Science
  • Preferable Registered Safety Officer
  • 3-5 years of professional EHS experience

28-Mar-17

 

Applied
  • ปวส. ขึ้นไป - ปริญญาตรี
  • เพศ-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอู่สี

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล