LAB TECHNICIAN

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเข้ากะได้

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล